Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych potencjalnych i obecnych partnerów biznesowych (w szczególności klientów i dostawców) firmy Aviation English Training Centre Jan Rękowicz, zwana dalej Administratorem danych.

I. Definicje

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Serwis – oznacza stronę internetową należącą do Administratora.

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – oznacza podmiot, który korzysta z treści i funkcjonalności dostępnych w Serwisach internetowych Administratora lub na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Administrator danych

Aviation English Training Centre Jan Rękowicz, ul. Dworzysko 43/9, 35-213 Rzeszów, NIP 8191644734, REGON 387111870.

III. Podstawa prawna

W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje zasady określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (”RODO”).

IV. Cele przetwarzania danych oraz okres ich przechowywania

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu pozyskania klientów oraz dostawców, realizacji procesów ofertowania, zamówienia oraz umowy i obsługi posprzedażnej oferowanych  usług, a także celem przesłania spersonalizowanej informacji handlowej oraz marketingowej, a w szczególności w celu:

 • kontaktu osobistego, telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną,
 • przesłania zamówionych materiałów informacyjnych, reklamowych i ofert,
 • realizacji zamówienia oraz umowy,
 • wystawiania i księgowania faktur,
 • realizacji zgłoszenia reklamacyjnego,
 • obsługi posprzedażnej,
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń,
 • dostosowania Serwisów internetowych do potrzeb Użytkowników,
 • tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonalności Serwisów, a w tym statystyk oglądalności.

Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów, a w tym świadczenia usług serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych). Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby dochodzenia roszczeń oraz przesyłania spersonalizowanej informacji handlowej, a także do celów zgodnych z zasadami księgowości i przechowywane przez czas zgodny z prawem jej dotyczącym.

V. Zakres i sposób przechowywania danych

Administrator zbiera dane osobowe w procesie pozyskania klientów, dostawców, ofertowania, realizacji zamówienia, umów i obsługi posprzedażnej oferowanych usług. Administrator pozyskuje dane obejmujące m.in. : imię i nazwisko osoby fizycznej (w tym prowadzącej działalność gospodarczą), jej adres, NIP, imię i nazwisko osoby kontaktowej w firmie,  jej stanowisko, dział, e-mail i telefon. Dane są przechowywane przez Administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisów internetowych oraz do przesyłania ofert, realizacji zamówień, umów, usług, itp.

Przekazanie lub innego rodzaju transfer pozyskanych danych osobowych, osobom lub firmom trzecim, nie występuje, chyba że dane te będą niezbędne do należytego wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub przesłania katalogu tradycyjną pocztą. Dotyczy to w szczególności firm przewozowych, spedycyjnych, kurierskich.

Administrator danych oświadcza też, że powierza przechowywanie i/lub przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora m.in. usługi hostingu, marketingu automatycznego oraz optymalizacji przekazu w zakresie Serwisów internetowych Administratora, a także firmie rachunkowej prowadzącej dla Administratora księgowości firmy.

Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika Serwisu, jego dane osobowe są przetwarzane w celu otrzymywania informacji handlowej, a w szczególności przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionego newslettera lub innych ofert reklamowych.

VI. Dane zbierane automatycznie

Administrator informuje, że podczas korzystania z należących do niego Serwisów internetowych zbierane są również dane automatycznie. Dane te mogą być zbierane przez pliki Cookies oraz przez system marketingu automatycznego.

Administrator informuje, że od momentu połączenia się użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja m.in. o numerze IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego użytkownik łączy się ze Serwisem. Administrator informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące m.in.. numeru IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, a także czasu połączenia użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb użytkowników oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu:

 • konfiguracji serwisu,
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści,
 • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych,
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu,
 • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
 • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],
 • profilowania treści reklamowych zgodnie z zainteresowaniami Użytkowników Serwisu.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące udostępnienia swojej lokalizacji oraz plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Stosowanie wtyczek serwisów społecznościowych:

W Serwisie mogą zostać zamieszczone zintegrowane wtyczki do portalu społecznościowego Facebook.com (Facebook), którego dostawcą jest społka Facebook Inc. (adres: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Wtyczki do Facebook można rozpoznać po dedykowanym logo Facebook zamieszczonym w Serwisie, które stanowi hiperłącze do fanpage w portalu Facebook. Poprzez aktywne naciśnięcie wtyczki, stanowiącej hiperłącze do fanpage w portalu Facebook, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką internetową Użytkownika, zainstalowaną na urządzeniu końcowym Użytkownika, a serwerem Facebooka, w wyniku czego w przeglądarce internetowej Użytkownika zostanie wyświetlony fanpage Aviation English Training Centre w Facebook. W wyniku takiego przekierowania podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane osobowe będzie dostawca Facebook, zgodnie ze swoją polityką prywatności. Dane pozyskane i przetworzone przez administratora portalu Facebook mogą zostać udostępnione Administratorowi w celu reklamowym, statystycznym i analitycznym.

Więcej informacji na temat polityki prywatności oraz plików cookies dla portalu Facebook znajdziesz na: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation oraz na: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/ .

VII. Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

Każdy, kogo dane osobowe są zbierane może zażądać od Administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przeniesienia danych osobowych.

Ponadto każdy, kogo dane osobowe są zbierane może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a w szczególności w zakresie profilowania Użytkownika Serwisów internetowych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej: info@aviationenglish.com.pl. Administrator wykonuje żądanie osoby, której dane są zbierane w okresie do 30 dni. Okres ten w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu do 90 dni. Należy jednak mieć na uwadze, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i może skutkować niemożliwością ich wykonania. W szczególności nie ma ono zastosowania w przypadku zobowiązań, które zostały prawnie zawarte ze względu na wymogi prawne związane m.in. z dochodzeniem roszczeń.

W przypadku gdy Administrator danych występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, osobie, która wyraziła zgodę przysługuje prawo do jej cofnięcia. W tym celu należy wysłać mailową informację o cofnięciu zgody na adres poczty elektronicznej info@aviationenglish.com.pl.

VIII. Bezpieczeństwo danych

Administrator danych oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom/Dostawcom wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania ich danych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: info@aviationenglish.com.pl.

Administrator danych oświadcza, że powierza przechowywanie i/lub przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora m.in. usługi hostingu, marketingu automatycznego oraz optymalizacji przekazu w zakresie Serwisów internetowych Administratora, a w przypadku obsługi zamówienia/umowy, reklamacji lub zgłoszenia serwisowego: firm przewozowych, spedycyjnych, kurierskich, a także firmie rachunkowej prowadzącej dla Administratora księgowość firmy.

IX. Postanowienia końcowe

Każdy, kogo dane osobowe zbiera Administrator ma prawo złożyć zażalenie do właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza obowiązujące przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych: ustawę o ochronie danych osobowych lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na jego stronie internetowej.